Kancelaria Sowiński i partnerzy

Kancelaria Sowiński
i partnerzy

O Kancelarii

Spółka SOWIŃSKI I PARTNERZY Kancelaria Radców Prawnych i Doradcy Podatkowego

Spółka partnerska powstała w 2015r. jako nowa forma działalności partnerów współpracujących razem już od kilku lat. Połączyliśmy w ten sposób wiedzę i doświadczenie zdobyte w ciągu kilkunastu lat świadczenia usług prawnych oraz podatkowych w ramach pracy w działach prawnych przedsiębiorstw oraz współpracy z kancelariami prawnymi lub firmami doradztwa podatkowego.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego oraz podatkowego polskim i zagranicznym przedsiębiorcom, instytucjom finansowym, organom administracji publicznej oraz Klientom indywidualnym. Proponujemy praktyczne rozwiązania łączące kompleksową analizę prawną z zastosowaniem korzystnych podatkowo instrumentów. Usługi dopasowujemy do specyfiki działalności Klienta, uwzględniając jego potrzeby. Prowadzimy obsługę prawną i podatkową w języku polskim i angielskim. W tych językach udzielamy porad oraz przygotowujemy dokumenty dla naszych Klientów.

Poznaj nasz zespół

ROBERT SOWIŃSKI

radca prawny, partner

w 2008r. ukończył aplikację radcowską w Poznaniu
i zdał egzamin radcowski, członek Okręgowej Izby Radców
Prawnych w Poznaniu, przez 9 lat kierował działem prawnym
jednej ze spółek akcyjnych z udziałem Skarbu Państwa oraz
zasiadał w radach nadzorczych spółek z branży drzewnej.
Jako radca prawny współpracował przy wielu projektach
restrukturyzacyjnych, zastępował dłużników w postępowaniach
upadłościowych, opracowywał plany naprawcze i negocjował
ugody restrukturyzacyjne. Doradzał polskim i zagranicznym
przedsiębiorcom w procesach restrukturyzacyjnych,
zawiązywania, łączenia, przekształcania oraz wydzielania
spółek. Świadczył pomoc prawną na rzecz jednostek samorządu
terytorialnego.

SPECJALIZACJA:

prawo handlowe i gospodarcze, prawo cywilne
oraz prawo upadłościowe i naprawcze.

AGNIESZKA DRĄGOWSKA

radca prawny, partner

w 2006r. ukończyła aplikację sądową i zdała egzamin
sędziowski. Przez 4 lata asystent sędziego w Sądzie Okręgowym
w Poznaniu i Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
w Poznaniu, od 2006r. członek Okręgowej Izby Radców
Prawnych w Poznaniu. Jako radca prawny przez 5 lat
współpracowała z jedną z większych poznańskich kancelarii
doradzając podmiotom z branży bankowej. Świadczyła pomoc
prawną w procesach kredytowania przedsiębiorstw
i jednostek samorządu terytorialnego, w tym emitowania przez
nich obligacji. Reprezentowała klientów podczas negocjacji
wielomilionowych kontraktów. Współpracowała
przy przygotowywaniu produktów bankowych skierowanych
do przedsiębiorców oraz konsumentów. Doradzała jednostkom
samorządu terytorialnego.

SPECJALIZACJA:

prawo bankowe, prawo papierów wartościowych,
prawo i postępowanie cywilne, w tym prawo konsumenckie.oraz prawo upadłościowe i naprawcze.

MARTA KASZTELAN

doradca podatkowy, partner

ukończyła studia prawnicze oraz marketing i zarządzanie,
w ramach programu Erasmus studiowała na Wydziale Prawa
Uniwersytetu w Utrechcie i Hogeschool Utrecht, od 2007r.
członek Okręgowej Izby Doradców Podatkowych w Poznaniu.
Przez klika lat zdobywała doświadczenie w renomowanych
międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego,
w tym z wielkiej czwórki. Doradzała polskim i zagranicznym
przedsiębiorcom w procesach wdrażania korzystnych
podatkowo rozwiązań oraz przy restrukturyzacji, połączeniach,
przekształceniach i podziałach spółek osobowych i kapitałowych.
Uczestniczyła w przeglądach due diligence poprzedzających
zakup przedsiębiorstw. Opracowywała dokumentację cen
transferowych. Reprezentowała klientów podczas kontroli
podatkowych, w postępowaniach przed organami podatkowymi
oraz przed sądami administracyjnymi.

SPECJALIZACJA:

prawo i postępowanie podatkowe, rachunkowość, prawo
administracyjne, międzynarodowe struktury podatkowe.prawo i postępowanie cywilne, w tym prawo konsumenckie.oraz prawo upadłościowe i naprawcze.

KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA I PODATKOWA

OFERTA PRAWNA

1. Bieżąca obsługa przedsiębiorców
2. Bieżąca obsługa jednostek samorządu terytorialnego
3. Sporządzanie opinii, udzielanie konsultacji i porad prawnych
4. Opracowanie projektów i negocjowanie umów/kontraktów
5. Obsługa korporacyjna spółek kapitałowych
6. Organizacja i koordynacja od strony prawnej zawiązywania spółek, ich połączeń i przekształceń oraz likwidacji
7. Doradztwo i reprezentowanie w procesach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych wierzycieli i dłużników
8. Audyty korporacyjne i prawne
9. Reprezentowanie przed organami administracyjnymi, sądami
10. Dochodzenie roszczeń

SPECJALIZACJE

1. Prawo podatkowe
2. Prawo handlowe
3. Prawo bankowe i papierów wartościowych
4. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
5. Prawo własności intelektualnej
6. Prawo administracyjne

OFERTA PODATKOWA

1. Doradztwo podatkowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej
2. Planowanie podatkowe dla cudzoziemców oddelegowanych do pracy w Polsce i Polaków pracujących za granicą
3. Pomoc w tworzeniu optymalnych podatkowo transakcji i struktur prawno-podatkowych, w tym dotyczących
zatrudniania i wynagradzania
4. Przygotowywanie wniosków o interpretacje podatkowe
5. Weryfikacja umów z kontrahentami pod kątem poprawności rozliczenia i identyfikacji obszarów ryzyk
podatkowych
6. Opracowywanie dokumentacji podatkowej cen transferowych
7. Przeglądy due diligence i przeglądy podatkowe
8. Reprezentowanie przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi

KONTAKT

SOWIŃSKI I PARTNERZY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH I DORADCY PODATKOWEGO S P. P.

Adres ul. Wrocławska 6/42 61-837 Poznań, Polska
Telefon +48 61 81 07 728
E-mail: kancelaria@krp-sowinski.pl 
KRS 0000553025
NIP 7831725100
REGON 361255832

Nr rachunku bankowego: 54 1140 2004 0000 3402 7564 3901

JEŚLI POTRZEBUJĄ PAŃSTWO NASZEJ POMOCY, ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.