Doradca podatkowy Marta Kasztelan była uczestnikiem Round Table poświęconego tematyce Nowego Cyfrowego Ładu zorganizowanym przez e-Izbę (Izbę Gospodarki Elektronicznej) w dniu 28.09.2021