KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA I PODATKOWA

Oferta prawna

 1. Bieżąca obsługa przedsiębiorców
 2. Bieżąca obsługa jednostek samorządu terytorialnego
 3. Sporządzanie opinii, udzielanie konsultacji i porad prawnych
 4. Opracowanie projektów i negocjowanie umów/kontraktów
 5. Obsługa korporacyjna spółek kapitałowych
 6. Organizacja i koordynacja od strony prawnej zawiązywania spółek, ich połączeń i przekształceń oraz likwidacji
 7. Doradztwo i reprezentowanie w procesach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych wierzycieli i dłużników
 8. Audyty korporacyjne i prawne
 9. Reprezentowanie przed organami administracyjnymi, sądami
 10. Dochodzenie roszczeń

Specjalizacje

 1. Prawo podatkowe
 2. Prawo handlowe
 3. Prawo bankowe i papierów wartościowych
 4. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
 5. Prawo własności intelektualnej
 6. Prawo administracyjne

Oferta podatkowa

 1. Doradztwo podatkowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej
 2. Planowanie podatkowe dla cudzoziemców oddelegowanych do pracy w Polsce i Polaków pracujących za granicą
 3. Pomoc w tworzeniu optymalnych podatkowo transakcji i struktur prawno-podatkowych, w tym dotyczących zatrudniania i wynagradzania
 4. Przygotowywanie wniosków o interpretacje podatkowe
 5. Weryfikacja umów z kontrahentami pod kątem poprawności rozliczenia i identyfikacji obszarów ryzyk podatkowych
 6. Opracowywanie dokumentacji podatkowej cen transferowych
 7. Przeglądy due diligence i przeglądy podatkowe
 8. Reprezentowanie przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi