POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

Robert Sowiński

radca prawny, partner, w 2008r. ukończył aplikację radcowską w Poznaniu i zdał egzamin radcowski, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, przez 9 lat kierował działem prawnym jednej ze spółek akcyjnych z udziałem Skarbu Państwa oraz zasiadał w radach nadzorczych spółek z branży drzewnej. Jako radca prawny współpracował przy wielu projektach restrukturyzacyjnych, zastępował dłużników w postępowaniach upadłościowych, opracowywał plany naprawcze i negocjował ugody restrukturyzacyjne. Doradzał polskim i zagranicznym przedsiębiorcom w procesach restrukturyzacyjnych, zawiązywania, łączenia, przekształcania oraz wydzielania spółek. Świadczył pomoc prawną na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

Specjalizacja: prawo handlowe i gospodarcze, prawo cywilne oraz prawo upadłościowe i naprawcze.

Agnieszka Drągowska

radca prawny, partner, w 2006r. ukończyła aplikację sądową i zdała egzamin sędziowski. Przez 4 lata asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu i Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu, od 2006r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Jako radca prawny przez 5 lat współpracowała z jedną z większych poznańskich kancelarii doradzając podmiotom z branży bankowej. Świadczyła pomoc prawną w procesach kredytowania przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego, w tym emitowania przez nich obligacji. Reprezentowała klientów podczas negocjacji wielomilionowych kontraktów. Współpracowała przy przygotowywaniu produktów bankowych skierowanych do przedsiębiorców oraz konsumentów. Doradzała jednostkom samorządu terytorialnego.

Specjalizacja: prawo bankowe, prawo papierów wartościowych, prawo i postępowanie cywilne, w tym prawo konsumenckie.

Marta Kasztelan

doradca podatkowy, partner, ukończyła studia prawnicze oraz marketing i zarządzanie, w ramach programu Erasmus studiowała na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Utrechcie i Hogeschool Utrecht, od 2007r. członek Okręgowej Izby Doradców Podatkowych w Poznaniu. Przez klika lat zdobywała doświadczenie w renomowanych międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego, w tym z wielkiej czwórki. Doradzała polskim i zagranicznym przedsiębiorcom w procesach wdrażania korzystnych podatkowo rozwiązań oraz przy restrukturyzacji, połączeniach, przekształceniach i podziałach spółek osobowych i kapitałowych. Uczestniczyła w przeglądach due diligence poprzedzających zakup przedsiębiorstw. Opracowywała dokumentację cen transferowych. Reprezentowała klientów podczas kontroli podatkowych, w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi.

Specjalizacja: prawo i postępowanie podatkowe, rachunkowość, prawo administracyjne, międzynarodowe struktury podatkowe.